tisdag 9 november 2010

Semic förlag utlyser deckarnovelltävling.

På Semics hemsida kan man läsa att: Bokförlaget Semic har sedan 1999 gett ut en rad deckarantologier där många av Sveriges mest välkända och älskade författare har medverkat, som Camilla Läckberg, Håkan Nesser och Åke Edwardson. Nästa gång förlaget ger ut en deckarantologi, hösten 2011, har även du chansen att bli publicerad!

Omfång m.m. | Texten ska skrivas på dator och omfatta 15 000–25 000 tecken (inklusive blanksteg). Deckarnovellen ska knyta an till temat vinter/jul och får inte tidigare ha varit publicerad.

Prissumman är 50 000 kronor och inkluderar publiceringsrätt, dvs. förlaget åtar sig att publicera det vinnande bidraget i nästa deckarantologi (utgivning hösten 2011 + utgivning i kartonnage hösten 2012), varvid ingen ytterligare ersättning utgår för den första upplagan på svenska språket.
Förlaget förbehåller sig rätten att dela priset mellan flera pristagare samt att inte dela ut något pris om juryn inte finner något tävlingsbidrag som motsvarar dess kvalitetsanspråk. Förlaget har option att publicera även dess icke prisbelönta bidrag mot sedvanligt publiceringsarvode.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Sociala avgifter betalas av förlaget. Vem som har vunnit tillkännages i samband med publicering av boken på vår hemsida samt meddelas även direkt till vinnaren.

Rätt att delta | Tävlingen är öppen för alla, både för debutanter och för dem som tidigare varit publicerade.

Anonymitet | Alla manus kommer att bedömas anonymt. Bifoga ett slutet kuvert märkt med novellens titel och skriv ditt namn, telefonnummer och din adress på ett separat papper inuti.

Tävlingstid | Vi vill ha ditt bidrag senast 10 januari 2011.

Skicka ditt bidrag till:
Deckarnovelltävling
Bokförlaget Semic
Box 1243
172 25 SUNDBYBERG

torsdag 4 november 2010

NaNoWriMo


    Följde en ingivelse och anmälde mig till NaNoWriMo.

    50000 ord ska sättas på pränt under November månad.

    Hur ska detta gå?